ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/โทรสาร :  034-426758
Email: samutsakhon@mol.mail.go.th
molsamutsa@gmail.com