ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561