สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมวันต่อการค้ามนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562

 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2562