มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลากรภายในองค์ที่มีคุณธรรม "จิตอาสา" ประจำปี 2562

 

นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลากรภายในองค์กรที่มีคุณธรรม " จิตอาสา" ประจำปี 2562