ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร